ADVOCATS ESPECIALISTES EN DRET CONCURSAL A BARCELONA I EL MARESME

Dret Concursal

El nostre valor diferencial es caracteritza per:

 • Preu econòmic garantit
 • Rapidesa i tranquil·litat
 • Tracte proper i professional
 • Consultes gratuïtes

El Dret Concursal és una branca del dret mercantil que té com a principal objectiu donar solució a la situació d’insolvència en què es troba el deutor, tant empresarial com personal, que no pot fer front a les seves obligacions.

Mitjançant el règim concursal es pretén prevenir les situacions de crisi, evitar deutors insolvents, conservar empreses viables, reconèixer els interessos dels creditors, regular els acords entre el deutor i els seus creditors i generar un ambient favorable de negociació, i si això no fos possible, aconseguir sota la supervisió d’un jutge arribar a una solució equitativa.

A J.D.V. Iuris & Consultants, comptem amb un equip de professionals amb profunds coneixements en situacions de pre-insolvència i procediments concursals, la qual cosa ens habilita per assessorar adequadament al llarg de tot el procés concursal, atenent les particulars del client.

El nostre valor diferencial es caracteritza per:

no-dollars-accepted

Primera visita gratuïta i sense compromís

books-stack-of-three

Estudiem el seu cas sense cap cost

reading copy

Especialistes en Dret Concursal a la seva disposició

L’experiència al seu servei

El nostre equip legal compta amb més de 25 anys d’experiència en la matèria, amb coneixements tècnics i sabedors de la constant innovació normativa, havent participat en múltiples procediments concursals, la qual cosa ens capacita per proporcionar als nostres clients una perspectiva pràctica i completa del procediment i els seus incidents.

Destaca entre les nostres especialitats l’assessorament a empreses amb dificultats financeres que tenen problemes per a romandre actives, i l’adequada planificació per impedir que els nostres clients responguin amb el seu patrimoni personal.

Assessorament a empreses i persones insolvents

 • Estudi, planificació i assessorament legal en situacions de crisi empresarial, amb el propòsit d’avaluar els avantatges i els riscos que impliquen iniciar una sol·licitud de concurs voluntari.
 • Adequació de l’empresa a les exigències de la Llei Concursal.
 • Negociació amb entitats financeres i altres creditors.
 • Elaboració i negociació de la proposta de Conveni de Creditors per a la seva posterior aprovació a la Junta de Creditors, que permetrà la continuïtat de l’activitat empresarial.
 • Tracte proper i assessorament legal especialitzat al llarg del procediment concursal.

Et sents identificat?

 • Estic a l’atur i no tinc ingressos suficients per poder viure amb dignitat ni mantenir la meva família.
 • Sóc titular de diversos préstecs als quals no puc fer front.
 • No puc fer front a la meva hipoteca i els bancs no m’ofereixen solucions per pagar els meus deutes.
 • Sóc avalador i el deutor principal no es fa càrrec del deute.
 • Sóc avalador d’una empresa que ha fet fallida.
 • Estic separat, la meva parella no fa front al préstec i el banc em reclama el 100% del deute.
 • Vaig negociar i vaig signar una dació en pagament amb un deute final de 15.000 euros.

Assessorament a empreses i persones insolvents

 • Estudi, planificació i assessorament legal en situacions de crisi empresarial, amb el propòsit d’avaluar els avantatges i els riscos que impliquen iniciar una sol·licitud de concurs voluntari.
 • Adequació de l’empresa a les exigències de la Llei Concursal.
 • Negociació amb entitats financeres i altres creditors.
 • Elaboració i negociació de la proposta de Conveni de Creditors per a la seva posterior aprovació a la Junta de Creditors, que permetrà la continuïtat de l’activitat empresarial.
 • Tracte proper i assessorament legal especialitzat al llarg del procediment concursal.

Et sents identificat?

 • Estic a l’atur i no tinc ingressos suficients per poder viure amb dignitat ni mantenir la meva família.
 • Sóc titular de diversos préstecs als quals no puc fer front.
 • No puc fer front a la meva hipoteca i els bancs no m’ofereixen solucions per pagar els meus deutes.
 • Sóc avalador i el deutor principal no es fa càrrec del deute.
 • Sóc avalador d’una empresa que ha fet fallida.
 • Estic separat, la meva parella no fa front al préstec i el banc em reclama el 100% del deute.
 • Vaig negociar i vaig signar una dació en pagament amb un deute final de 15.000 euros.

Beneficis d’acollir-se a la Llei de Segona Oportunitat

Permetre a totes aquelles persones que arrosseguen deutes als quals no poden fer front, tinguin la possibilitat de solucionar els seus problemes de sobre endeutament i poder reconstruir novament les seves vides, sense haver de fer front i arrossegar deutes impagables.

Mitjançant la Llei de Segona Oportunitat la persona endeutada veurà exonerada de forma automàtica tots els seus deutes pendents.

Qui pot acollir-s’hi?
 • Persones físiques (particulars).
 • Famílies sobre endeutades.
 • Autònoms.
 • Avaladors, fiadors i deutors solidaris.
Quins requisits són necessaris per a acollir-se a la Llei de Segona Oportunitat?

Per poder-se acollir als beneficis d’exoneració dels deutes s’exigeix haver actuat de bona fe. S’hauran d’haver complert els requisits següents:

 • Que el deutor hagi intentat un acord de negociació extrajudicial amb els creditors.
 • No ser declarat culpable en el concurs de creditors.
 • No ser condemnat per delictes contra el patrimoni, contra l’ordre socioeconòmic, ni contra la Hisenda Pública i Seguretat Social o contra els drets dels treballadors, en els 10 anys anteriors a la declaració de concurs.
 • No rebutjar una oferta d’ocupació adequada a la seva capacitat dins dels 4 anys anteriors a la declaració de concurs.
Quins deutes poden eliminar-se amb la Llei de Segona Oportunitat?

La Llei de Segona Oportunitat permet a qui s’hi acull eliminar els deutes contrets amb les diferents entitats privades (deutes que provinguin d’una execució hipotecària, préstecs personals, deutes per avals bancaris, entre altres).

Pel que fa als deutes contrets amb l’Agència Tributària i qualsevol altra entitat de caràcter públic, no poden ser eliminades. No obstant això, es permet optar per un fraccionament del deute en 10 anys aplicant un interès del 0%.

Quins costos té acollir-se a la llei de segona oportunitat?

Iniciar una sol·licitud per eliminar els deutes als quals no el pot fer front implica certs costos per al deutor. Costos que són necessaris per a resoldre els problemes de sobre endeutament i poder reconstruir la seva vida.

Al llarg de la tramitació de la sol·licitud per acollir-se a la Llei de Segona Oportunitat és necessària la intervenció dels següents professionals: notari, administrador o mediador concursal i advocat.

A J.D.V. Iuris & Consultants, com a professionals experts en Dret Concursal, estudiarem el seu cas i li facilitarem un pressupost detallat d’acord a les seves circumstàncies particulars.

Àrees d’especialitat

Concursos de creditors.

Situacions de pre-insolvència.

Reestructuracions d’empreses.

Responsabilitat d’administradors i membres de l’òrgan d’administració.

Acords de refinançament.

Assessorament legal en liquidacions, fusions i escissions de societats.

Llei de Segona Oportunitat per a persones físiques insolvents.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies