ADVOCATS ESPECIALISTES EN DRET MERCANTIL A BARCELONA I EL MARESME

Dret mercantil i societari

 • Preu econòmic garantit
 • Rapidesa i tranquil·litat
 • Tracte proper i professional
 • Consultes gratuïtes

El Dret Mercantil és la branca del Dret Privat que regula el conjunt de normes relatives als comerciants en l’exercici de la seva professió, als actes de comerç legalment qualificats com a tals i a les relacions jurídiques derivades d’aquests actes.

El nostre despatx jurídic es compon dels millors advocats especialistes en Dret Mercantil a Barcelona i el Maresme.

Assessorament jurídic personalitzat

Davant la vigent complexitat en la qual es troba immers el tràfic mercantil, les empreses s’han vist obligades a necessitar d’un assessorament societari i tributari immediat i especialitzat.

A J.D.V. Iuris & Consultants comptem amb un departament mercantil format per un equip de lletrats amb un elevat coneixement tècnic en la matèria. Comptem també amb una àmplia experiència en l’assessorament mercantil que ens permet oferir als nostres clients solucions pràctiques ajustades a les seves necessitats. Prenem en consideració el context en què es desenvolupen les activitats econòmiques, sense perdre de vista els riscos legals que el client ha de confrontar.

El nostre departament mercantil abasta la província de Barcelona, amb especial incidència en l’àrea del Maresme. Ens caracteritzem per oferir una capacitat multidisciplinar que ens permet desenvolupar solucions convenients i eficaces a les necessitats legals, econòmiques i tributàries de les empreses en l’exercici de la seva activitat mercantil.

Proporcionem assessorament especialitzat en les següents matèries:

 • Constitució de societats mercantils i modificacions estructurals (fusions, adquisicions, escissions i absorcions).
 • Augment i reducció del capital social.
 • Compravenda d’accions i participacions.
 • Assessorament en processos de concursos de creditors i refinançament del deute.
 • Acords socials.
 • Defensa dels drets dels socis minoritaris.
 • Dissolució i liquidació de societats.
 • Responsabilitat dels membres de l’òrgan d’administració.
 • Negociació i redacció de contractes mercantils (contractes de franquícia, leasing, agència, factoring, etc.).
 • Acords para-socials.
 • Competència deslleial.
 • Reclamació i recobrament de deutes.
 • Redacció i modificació d’Estatuts socials.
 • Llei de Segona Oportunitat. Concurs voluntari de persones físiques insolvents.

Constitució Societat Anònima

A J.D.V. Iuris & Consultants comptem amb acreditada experiència en la configuració i constitució d’una societat. Amb l’objecte d’apropar els nostres serveis als clients, a continuació detallem els passos exigits per poder constituir una societat anònima i de responsabilitat limitada, així com els seus costos. Queda desglossat de la següent manera:

Documentació Necessària

Per preparar l’escriptura de constitució d’una societat de capital és necessari disposar de la següent documentació:

 • Certificat de denominació social

(Aquest certificat l’obté J.D.V. Iuris & Consultants d’acord amb les propostes de denominació suggerides pel client)

 • Certificat d’ingrés del capital social en el compte de la societat.
 • Estatuts socials de la societat.

(Aquest document és redactat per J.D.V. Iuris & Consultants d’acord amb les exigències normatives vigents).   

Informació Necessària

A l’escriptura de constitució s’han de consignar una sèrie de dades. Aquestes dades són:

 • Capital social. En el cas de les societats de responsabilitat limitada, el capital mínim és de 3.000 €, i, en el cas de les societats anònimes, el capital mínim és de 60.000- €.
 • Socis fundadors de la societat. Hauran de posar a disposició de J.D.V. Iuris & Consultants les dades identificatives dels mateixos, i els seus documents d’identificació respectius.
 • Domicili de la societat. S’ha d’indicar aquell lloc que es constitueixi com el domicili de la societat als efectes legals.
 • Òrgan/s d’Administració. Caldrà identificar i organitzar aquelles persones que seran les encarregades de gestionar i vetllar pel bon funcionament de l’entitat.
 • Altra informació requerida. Indicació d’aquelles particularitats sobre les que es vulgui configurar l’entitat (majories reforçades per a l’adopció de determinats acords socials, especificitats pel que fa a les convocatòries, quòrums, entre d’altres).
Honoraris Aplicables

A continuació es detallen i desglossen els honoraris que aplica J.D.V. Iuris & Consultants, per l’administració de cada un dels tràmits necessaris per a la correcta constitució d’una entitat:

 • Obtenció del Certificat de Denominació Social: 150,00- €.
 • Redacció dels Estatuts socials: 250,00- €.
 • Obtenció de Número d’Identificació Fiscal (N.I.F. – provisional) de l’entitat, la liquidació dels impostos i la tramitació de l’escriptura fins a la seva inscripció al Registre Mercantil corresponent: 250,00- €.

Últims passos

Previ a l’inici de l’activitat empresarial s’ha de presentar la declaració censal (models 036 o 037), i donar d’alta a la societat a l’Impost d’Activitats Econòmiques (models 036, 840 o 848) davant l’Agència Tributària.

Iniciada l’activitat empresarial de l’entitat s’ha de portar una comptabilitat ordenada d’acord a les exigències normatives del codi de comerç. A més, la legalització dels llibres comptables, l’aprovació i disposició respecte dels comptes anuals davant el Registre Mercantil i la presentació de les declaracions dels impostos corresponents (declaracions mensuals, trimestrals i anuals).

Un cop l’any, la societat està obligada a realitzar i presentar la declaració anual d’operacions amb tercers, que en el seu conjunt haguessin superat la quantitat de 3.006- € (model 347). Així mateix, haurà de realitzar i presentar la declaració de l’Impost de Societats (model 200).

En cas de comptar l’entitat amb treballadors assalariats, la societat haurà inscriure’ls en el sistema de la Seguretat Social, i comunicar qualsevol alta, modificació o baixa d’empleats, havent d’abonar les assegurances socials dels treballadors davant la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies