ADVOCATS PENALISTAS A BARCELONA I EL MARESME

Dret Penal i Penitenciari

 • Advocats especialistes en Dret Penal i Penitenciari
 • Preu econòmic garantit
 • Rapidesa i tranquil·litat
 • Tracte proper i professional
 • Consultes gratuïtes

El Dret Penal es remunta als inicis de la vida en societat. Abasta la creació i l’estudi de les lleis penals, definides com el conjunt de mandats canalitzats a delimitar les conductes delictives i canalitzar les decisions judicials en la matèria. Així mateix, s’urgeix amb el propòsit de proporcionar a la societat mecanismes de protecció.

Ser acusat d’un delicte en moltes ocasions implica estar en joc la pròpia llibertat. Focalitzats a la província de Barcelona i l’àrea del Maresme, comptar amb diligents advocats penalistes com els que aporta J.D.V. Iuris & Consultants garanteix confiança, professionalitat i compromís. Un especialista en Dret Penal ha d’integrar amplis coneixements i una dilatada experiència en la matèria, a més d’un alt nivell d’integritat.

Què implica tenir a la teva disposició l’assessorament legal d’un equip professional especialitzat en la matèria?

Un advocat especialista es caracteritza per posseir uns coneixements i experiència en una determinada branca del Dret, que li permet adoptar la millor estratègia de defensa per als casos plantejats pel client. Entre les aptituds dels nostres professionals es destaca un profund i actualitzat coneixement de la legislació vigent que s’ha d’aplicar a cada cas, i àmplia experiència en la pràctica del funcionament del sistema judicial.

J.D.V. Valls proporciona assessorament especialitzat en les següents matèries:

Dret Penal

És la branca del Dret que s’encarrega de normar i concebre les capacitats punitives. És a dir, castiga aquells que violenten les normes de convivència o de conducta, sempre a partir d’un principi de proporcionalitat i d’imparcialitat.

Delictes contra les persones i la vida
 • Delicte d’homicidi
 • Delicte d’assassinat
 • Inducció al suïcidi
 • Eutanàsia
 • Avortament
 • Lesions i maltractaments
 • Lesions al fetus
 • Manipulació genètica
 • Detencions il·legals i segrestos
 • Tortures i altres delictes contra la integritat moral
 • Tràfic d’éssers humans
 • Delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals
 • Omissió del deure de socors
Delictes contra el patrimoni
 • Delicte de furt
 • Delicte de robatori
 • Delicte d’extorsió
 • Delicte de usurpació
Delictes contra la seguretat pública i la salut
 • Delicte d’incendi, explosió o inundació
 • Accidents culpables (per imprudència o negligència)
 • Impediment o entorpiment de les tasques de defensa
 • Tinença d’armes de guerra o materials perillosos
 • Delictes contra la seguretat dels mitjans de transport i de comunicació
 • Atemptats contra la navegació
 • Atemptat contra la marxa d’un ferrocarril
Delictes contra la intimitat, honor i la pròpia imatge
 • Descobriment i revelació de secrets
 • Violació de domicili
 • Delicte de calúmnies i injúries
 • Matrimoni il·legal
 • Delicte contra l’honorabilitat.
 • Trencament dels deures de custòdia i de la inducció de menors a l’abandonament de domicili
 • Sostracció de menors
 • Abandonament de família, menors o persones amb discapacitat necessitades d’especial protecció
Delictes de violència de gènere
 • Delicte de lesions lleus o maltractament d’obra
 • Delicte de lesions
 • Delicte d’amenaces lleus
 • Delicte de coaccions lleus
Delictes contra la seguretat viària
 • Excedir el límit de velocitat permès
 • Conduir sota efectes de l’alcohol o altres substàncies estupefaents
 • Conduir amb temeritat manifesta
 • Negar-se a sotmetre’s a les proves d’alcohol
Delictes de prostitució, explotació i corrupció de menors

Dret Penitenciari

És una branca del Dret Penal que s’encarrega de regular l’activitat penitenciària dirigida a l’execució de penes i mesures privatives de llibertat, i amb el propòsit d’aconseguir la reeducació i reinserció social de les persones condemnades. També regula les relacions derivades de l’internament de detinguts i presos.

 • Sol·licitud de llibertat condicional avançada
 • Sol·licitud de llibertat provisional
 • Sol·licitud de trasllat de centre penitenciari
 • Sol·licituds de permisos penitenciaris de sortida
 • Progressió i regressió de graus
 • Petició d’indult

Dret Penal Econòmic

Mitjançant aquesta branca del Dret Penal es tutela l’ordre econòmic de l’Estat i les relacions econòmiques que es deriven de la producció, distribució i consum de béns i serveis. Aquesta branca del dret cohabita amb el dret administratiu sancionador.

Delictes Socioeconòmics

 • Delicte de frau fiscal contra la Hisenda Pública
 • Delicte contra els drets dels treballadors
 • Delicte de falsedat documental
 • Delicte d’estafa
 • Delicte d’apropiació indeguda
 • Insolvències punibles
 • Delicte de receptació
 • Delicte de defraudació de fluid elèctric i anàlogues
 • Delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial
 • Delictes relatius al descobriment i revelació del secret d’empresa
 • Delicte de corrupció en els negocis
 • Delicte de falsificació de moneda i efectes timbrats
 • Delicte d’alteració de preus en concursos i subhastes públiques

Delictes Societaris

 • Delicte d’administració deslleial
 • Delicte de blanqueig de capitals
 • Delicte per falsejament de comptes de la societat
 • Imposició d’acords abusius
 • Negació o impediment de l’exercici dels drets socials
 • Compliance Penal

Delictes Socioeconòmics

 • Delicte de frau fiscal contra la Hisenda Pública
 • Delicte contra els drets dels treballadors
 • Delicte de falsedat documental
 • Delicte d’estafa
 • Delicte d’apropiació indeguda
 • Insolvències punibles
 • Delicte de receptació
 • Delicte de defraudació de fluid elèctric i anàlogues
 • Delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial
 • Delictes relatius al descobriment i revelació del secret d’empresa
 • Delicte de corrupció en els negocis
 • Delicte de falsificació de moneda i efectes timbrats
 • Delicte d’alteració de preus en concursos i subhastes públiques

Delictes Societaris

 • Delicte d’administració deslleial
 • Delicte de blanqueig de capitals
 • Delicte per falsejament de comptes de la societat
 • Imposició d’acords abusius
 • Negació o impediment de l’exercici dels drets socials
 • Compliance Penal

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies