EL CONSISTORI BARCELONÍ MINVAMENT LA SANCIÓ SI CEDEIX EL PIS

By Luis 3 anys agoNo Comments
Home  /  Sentències rellevants  /  Arrendament turístic d'Habitatge  /  EL CONSISTORI BARCELONÍ MINVAMENT LA SANCIÓ SI CEDEIX EL PIS
sentencias favorables JDV Valls Abogados

Una de les manifestacions més característiques de la massificació del turisme a la Ciutat Comtal, és l’explotació de lloguers per a ús turístic que, en la majoria dels casos són il·legals, i són perseguits amb gran vehemència pel Ajuntament, per no comptar amb la preceptiva llicència d’explotació, encara que si bé és cert, moltes vegades, els guanys obtinguts de l’activitat econòmica, compensen estar exposat a una multa malgrat ser quantiosa.

Les sancions, en la majoria dels casos, les sancions sorgeixen de l’aplicació de la Llei 13/2002, de Turisme de Catalunya, en la qual es recull com a infracció molt greu, amb multa de 60.000 a 600.001 €, a més del tancament definitiu o temporal de l’activitat. Aquestes activitats es detecten mitjançant el rastreig de les webs de publicitat que les ofereixen i després amb l’enviament d’inspectors.

No obstant això, des de 2017, l’Ajuntament en comptes de seguir amb la tendència sancionadora, s’ofereix, en casos taxats, a rebaixar la multa un 80%, si li cedeix el pis per a llogar-lo. Els requisits perquè es doni aquesta situació són: que la cessió sigui a la “Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona” per a destinar-ho a polítiques socials, per un període mínim de 5 anys), sempre que tingui la cèdula d’habitabilitat, i finalment que l’amo tingui un títol per a disposar de l’habitatge.

Aquest oferiment no és arbitrari, sinó que respon al que diu l’article 103.1 de la Llei de Turisme de Catalunya, que disposa que «amb caràcter previ o simultani a la tramitació d’un expedient sancionador, pot oferir-se a l’empresa o la persona presumptament infractora la possibilitat de reparar els perjudicis causats, o de normalitzar les irregularitats administratives en què hagi pogut incórrer». És per això, una mesura que agilita i permet a l’infractor, al fet que regularitzi la situació de l’habitatge, evitant si és possible, que caigui sobre ell una sanció pecuniària que, en la majoria dels casos resulta desproporcionada.

Categories:
  Arrendament turístic d'Habitatge, Sentències rellevants
this post was shared 0 times
 000

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies