FONAMENT DE LA REFORMA OPERADA EN LA LLEI D’ENJUDICIAMENT CIVIL PER LA LLEI 5/2018 DE DESNONAMENT EXPRÉS ENFRONT DELS OKUPES

By Luis 3 anys agoNo Comments
Home  /  Sentències rellevants  /  Desnonament i arrendament  /  FONAMENT DE LA REFORMA OPERADA EN LA LLEI D’ENJUDICIAMENT CIVIL PER LA LLEI 5/2018 DE DESNONAMENT EXPRÉS ENFRONT DELS OKUPES
sentencias favorables JDV Valls Abogados

L’ocupació il·legal, això és, l’ocupació no consentida ni tolerada, no és títol d’accés a la possessió d’un habitatge ni troba cap empara en el dret constitucional a gaudir d’un habitatge digne. Els poders públics, això sí, han de promoure les condicions necessàries i establir les normes pertinents per a fer efectiu aquest dret i, en aquest marc, preocupar-se de forma particular per aquelles persones en risc d’exclusió social. Per aquest motiu les Administracions vengen treballant en plans i actuacions que permetin generar un parc d’habitatge social per a atendre de manera ràpida, àgil i eficaç les necessitats de les persones i unitats familiars en risc d’exclusió residencial.

Es per tot això que convé articular els mecanismes legals àgils en la via civil que permetin la defensa dels drets de titulars legítims que es veuen privats il·legalment i sense el seu consentiment de la possessió del seu habitatge, quan es tracta de persones físiques, entitats sense ànim de lucre amb dret a posseir-la o entitats públiques propietàries o posseïdores legítimes d’habitatge social. Si bé la legislació vigent permet acudir a la via penal, articulada amb freqüència a l’empara dels articles 245.2 i concordants del Codi Penal com a delicte d’usurpació, aquesta forma de tutela jurídica respon a una resposta pròpia del Dret penal, és a dir, de «ultima ratio», per la qual cosa no comporta ni pot comportar una solució general que transcendeixi o substitueixi els mecanismes civils per a la tutela dels drets posesorios.

La legislació en la via civil, si bé contempla diverses opcions emparades en el Codi Civil i en la Llei d’Enjudiciament Civil, totes elles presenten algun tipus de problema o limitació en la seva aplicació en els casos d’ocupació il·legal, que és la qüestió objecte d’aquesta llei. Així, el mecanisme de recuperació que aborda aquesta llei troba fonament en el que es disposa per l’article 441 del Codi Civil, al tenor del qual: «En cap cas pot adquirir-se violentament la possessió mentre existeixi un posseïdor que s’oposi a això. El que es crea amb acció o dret de privar a un altre de la tinença d’una cosa, sempre que la forquilla resisteixi el lliurament, haurà de sol·licitar l’auxili de l’Autoritat competent».

Categories:
  Desnonament i arrendament, Sentències rellevants
this post was shared 0 times
 000

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies