LA JUSTÍCIA TAMBÉ ANUL·LA LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL QUAN HI HA HAGUT AUGMENT DE VALOR

By Luis 3 anys agoNo Comments
Home  /  Sentències rellevants  /  Impost de la Plusvàlua Municipal  /  LA JUSTÍCIA TAMBÉ ANUL·LA LA PLUSVÀLUA MUNICIPAL QUAN HI HA HAGUT AUGMENT DE VALOR
sentencias favorables JDV Valls Abogados

La Justícia ja no només anul·la la plusvàlua municipal quan no hi ha augment de valor, sinó que també ho fa quan n’hi ha hagut.

En una sentència pionera dictada pel Jutjat Contenciós-administratiu núm. 12 de Barcelona (núm. 265/2017), en la qual un contribuent al pagament de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (plusvàlua municipal) malgrat existir increment en la transmissió de l’immoble reclama quedar eximit d’aquest impost. Increment que queda degudament acreditat mitjançant un informe pericial aportat en el mateix procediment.

Els arguments del contribuent radiquen en el fet que el Govern no ha reformat la regulació d’aquest impost, tal com així ho ha vingut exigint el Tribunal Constitucional en el seu pronunciament mitjançant sentència de 2017. El Jutjat es remet al contingut de la sentència del Tribunal Suprem la qual declarava que:

“Una vegada expulsats de l’ordenament jurídic, ex origini, els arts. 107.2 i 110.4 LIIL, en els termes assenyalats, ha d’indicar-se que la forma de determinar l’existència o no d’un increment susceptible de ser sotmès a tributació és alguna cosa que només correspon al legislador, en la seva llibertat de configuració normativa, a partir de la publicació d’aquest Sentència, duent a terme les modificacions o adaptacions pertinents en el règim legal de l’impost que permetin arbitrar la manera de no sotmetre a tributació les situacions d’inexistència d’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

”Per tant, el Jutjat Contenciós-administratiu núm. 12 de Barcelona declara que procedeix anul·lar la liquidació de l’impost fins que el legislador adapti la normativa al mandat constitucional.

Categories:
  Impost de la Plusvàlua Municipal, Sentències rellevants
this post was shared 0 times
 000

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies