L’EXECUTIU, MITJANÇANT REIAL DECRET LLEI APROVA LA REFORMA DELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT D’HABITATGE

By Luis 3 anys agoNo Comments
Home  /  Sentències rellevants  /  Desnonament i arrendament  /  L’EXECUTIU, MITJANÇANT REIAL DECRET LLEI APROVA LA REFORMA DELS CONTRACTES D’ARRENDAMENT D’HABITATGE
sentencias favorables JDV Valls Abogados

Una de les últimes mesures del Govern, amb la finalitat d’afrontar els problemes de l’habitatge i, en particular del mercat del lloguer, per a defugir la contínua pujada dels preus i la falta d’ofertes assequibles per a la butxaca del ciutadà mitjà.

Entre aquestes mesures, que modifiquen els principals preceptes de la Llei d’Arrendaments Urbans de l’any 1994, estan per exemple, l’ampliació del termini de pròrroga obligatòria dels contractes, de tres a cinc anys en el cas de persona física, i set si és persona jurídica. També s’amplia de forma substancial el termini de la pròrroga tàcita, d’un any a tres, en el cas que cap de les parts no manifestin la seva voluntat de no renovar-lo.

També, amb gran transcendència econòmica, destaca que es limiten les garanties addicionals a la fiança fins a un màxim de dues mensualitats, tret que es tracti de contractes de llarga durada, i es facilita que el propietari i l’inquilí adoptin acords relatius a la millora de l’habitatge en el transcurs del contracte. També s’obliga al fet que sigui l’arrendador el que suporti les càrregues de la gestió immobiliària i formalització del contracte, alguna cosa que fins avui havia d’assumir l’arrendatari.

Finalment, i de gran rellevància a Barcelona, es millora i aclareix la remissió dels contractes de lloguer turístic d’habitatge a la normativa sectorial turística que resulti aplicable.

Categories:
  Desnonament i arrendament, Sentències rellevants
this post was shared 0 times
 000

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies