Sentència d’interès en matèria de legitimació passiva propietari i arrendatari

By Luis 3 anys agoNo Comments
Home  /  Casos d'exit  /  Sentència d’interès en matèria de legitimació passiva propietari i arrendatari
abogados fiscales en Barcelona

Els nostres clients són germans i cotitulars d’una finca. La seva finca ha sofert uns danys en el sostre per humitats procedents del pis de dalt. Desconeixent si la finca del pis superior té arrendataris, la Nota Simple del Registre ens indica que el titular és una entitat financera Interposem la demanda en nom d’un dels cotitulars per residir, un d’ells, lluny del Tribunal que ha d’enjudiciar l’assumpte i contra l’entitat financera. No obstant això en la contestació de la demanda, la demandada al·lega que no hem interposat la demanda en nom de tots dos cotitulars i que per tant la indemnització hauria de reduir-se a la meitat, i que la seva finca té arrendataris i per tant han de ser ells els qui responguin dels nostres perjuicios.

La Sentència resol desestimant l’oposició de la demandada pels següents motius: la cotitular no demandant ha donat el seu consentiment per a interposar la demanda, que un comuner pot reclamar els danys de la cosa comuna en benefici de tots dos cotitulars i que la indemnització pels danys beneficiaran a l’habitatge comú.

I quant a la possible atribució de la responsabilitat dels danys a l’arrendatari, el Tribunal sentencia que, al no haver sol·licitat que l’arrendatari s’incorporés al procediment, no se li pot atribuir la responsabilitat, i serà el propietari qui després degui, si és la seva voluntat, repetir contra l’arrendatari.

Category:
  Casos d'exit
this post was shared 0 times
 000

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies